1. (Źródło: fuckyeahjohnny, via cali-fari)

   
 2. (Źródło: slavicmenbeauty, via shirtlifting)

   
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7. shirtlifting:

  Taylor Rosen

   
 8. (via cali-fari)

   
 9.  
 10. (via cali-fari)

   
 11. (Źródło: 2hot2bstr8, via cali-fari)

   
 12. (Źródło: frenkiandri, via shirtlifting)

   
 13. shirtlifting:

  ph. Pedro Virgil

   
 14. (via cali-fari)

   
 15. (Źródło: orphius, via cali-fari)